GastroCZ - Váš dodavatel gastro zařízení - gastrocz.cz
Doprava

Vážení zákazníci,
pracovníci obchodu GastroCZ Vás kontaktují neprodleně po obdržení Vaší objednávky, nejpozději však následující pracovní den. Naše společnost si zakládá na kvalitní komunikaci a budete tedy kontaktováni telefonicky o termínech dodání Vámi vybraného zboží.

POPLATKY ZA DOPRAVU
Cena přepravného je stanovena na částku 139,- Kč vč. DPH.
Doběrečné není účtováno.

DOPRAVA ZDARMA je poskytována při objednávce již nad částku 2.000,- vč. DPH.

Vyzvednutí na prodejně Tábor
 - zpoplatněno částkou 129,- Kč vč. DPH
Adresa: Bílkova 2939, 390 02 Tábor


ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY
V případě požadavku zákazníka jsme připraveni v regionu město Praha doručit výrobek komfortní dopravou s dvěma řidiči. Objednané zboží tak doručíme přímo na místo bez Vaší dopomoci. Cena za tuto službu je smluvní a záleží na typu výrobku a podmínkách doručení.

Jsme připraveni také odvézt starý nefunkční výrobek při doručení nového kusu. Cena je opět dohodou dle typu starého výrobku.


TERMÍNY DORUČENÍ
Většina položek je skladem v logistickém centru a doručení tak probíhá od 2 do 4 pracovních dnů. Pokud je zboží nedostupné, zajišťujeme dodání přímo od výrobce, a to většinou s termínem do 10 dní.OBECNÁ USTANOVENÍ
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je obvykle skladem v logistickém centru Sokolov.

Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZÁSILKY
Při převzetí zásilky je kupující povinen pečlivě zkontrolovat zda byla doručena bez zjevných vad, v neporušeném obalu a nejeví známky poškození.  Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny. 

Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nebo jakéhokoliv porušení obalu zásilky je nutno zásilku nepřebírat nebo napsat do dokladu o jaké poškození se jednalo (promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren, poškozená fólie)! Zároveň v případě jakýchkoliv pochybností je nutné zásilku před řidičem rozbalit a zkontrolovat zda není zboží mechanicky poškozeno.

Příjemce/nabyvatel zboží může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc prohlédnout. Termínem bez zbytečného odkladu je považován následující pracovní den (24hod od převzetí). Pro komunikaci přepravcem výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic). Jedná-li se o poškozenou zásilku má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující (příjemce) povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo a je případně je vhodné pořídit fotodokumentaci škody.
Pozdější reklamace než je uváděný termín mohou být vzhledem k další manipulaci s výrobkem na straně kupujícího vyřešeny s největší pravděpodobností zamítnutím. Děkujeme za pochopení.

Váš obchod GastroCZ Vám přeje příjemný den

ELECTRO GARDEN s.r.o.
Bílkova 2939, 390 02 Tábor
tel. +420 724 520 181, e-mail: info@gastrocz.cz

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Reklama
www.bartscher.cz